Προγραμματισμός

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στον σχετικό σύνδεσμο για την λειτουργία του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης, αυτή είναι καθημερινή μεταξύ του χρονικού διαστήματος 09:30 έως και 17:00. Έκαστος χρήστης μπορεί να αιτηθεί την διερεύνηση των δειγμάτων που διαθέτει με την κατάλληλη επιστημονική συσκευή, ανάλογα με τον σκοπό της ανάλυσης και την εφαμοζόμενη τεχνική, σε συνεννόηση πάντα με το υπεύθυνο προσωπικό.

Ο αιτών μπορεί να είναι Ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών ή και εξωτερικός χρήστης. Έτσι το  Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης παρέχει την δυνατότητα υποστήριξης και χρηστών εκτός του Πανεπιστημίου. Στο σημείο αυτό και με γνώμονα τόσο την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου σε συνάρτηση με την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών των χρηστών εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών δημιουργήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων χρήσης του εξοπλισμού. Η συμπληρωσή της  είναι απολύτως απαραίτητη για την τήρηση της σειράς προτεραιότητας έκαστου χρήστη και θα αναρτάται στο χρονοδιάγραμμα χρήσης τους.

{tab Calendar}

{tab Form}

{/tabs}

Ωράριο

Tο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης λειτουργεί σε καθημερινό ωράριο από τις 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, το επιστημονικό όργανο NMR μπορεί να χρησιμοποιείται, κατόπιν...

Προγραμματισμός

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στον σχετικό σύνδεσμο για την λειτουργία του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης, αυτή είναι καθημερινή μεταξύ του χρονικού διαστήματος 09:30 έως και 17:00. Έκαστος χρήστης μπορεί ν...