Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ωράριο

Tο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης λειτουργεί σε καθημερινό ωράριο από τις 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, το επιστημονικό όργανο NMR μπορεί να χρησιμοποιείται, κατόπιν...

Προγραμματισμός

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στον σχετικό σύνδεσμο για την λειτουργία του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης, αυτή είναι καθημερινή μεταξύ του χρονικού διαστήματος 09:30 έως και 17:00. Έκαστος χρήστης μπορεί ν...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις